Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

Latest Advisory


Kapag maaari na ulit bumiyahe pauwi sa Pilipinas, i-download ang One-Stop One Health Pass app at sundan ang mga kahingian. Mangyaring bisitahin ang link na ito para sa karagdagang impormasyon: https://onehealthpass.com.ph/

Read More...


Following today’s announcement of Prime Minister Jacinda Ardern on the extension of Alert Level 4 (Lockdown/Eliminate) until 11:59pm on Tuesday, 31 August 2021, for Wellington and two (2) more weeks for Auckland, the Philippine Embassy in New Zealand will continue to temporarily suspend its cons...

Read More...


Following today’s announcement of Prime Minister Jacinda Ardern on the extension of Alert Level 4 (Lockdown/Eliminate) until 11:59pm on Friday, 27 August 2021, for Wellington and 11:59pm Tuesday, 31 August 2021, for Auckland, the Philippine Embassy in New Zealand will continue to temporarily suspen...

Read More...


Filipino:

Ang mga Pilipino sa NZ at sa Pasipiko ay binabalaan tungkol sa mga diumano’y oportunidad na makapag-negosyo gamit ang Cryptocurrency at makasali sa Multi-Level-Marketing (MLM).

Nakatanggap ang Embahada ng maraming mga reklamo hinggil sa mga sa pagkadismaya at panlilinlang sa kapwa Pi...

Read More...


Following the announcement on the immediate move to Alert Level 4 (Lockdown / Eliminate) at 11:59pm tonight Tuesday, 17 August 2021, and in compliance with the range of measures applicable, the Philippine Embassy in New Zealand will temporarily suspend its consular operations for three days from W...

Read More...