Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

Filipino Community Organizations


Kia ora, Kia orana, Bula vinaka, Kababayan!

Filipino:

Bagong dating ka lang ba sa New Zealand, Cook Islands, Fiji, Tonga, Samoa o Niue? Narito ang listahan ng mga Filipino Communities (FilCom) na maaari ninyong malapitan.

Kung nais ninyo namang makasama ang inyong FilCom organization sa listahan, mangyaring mag-email kay Ms. Sharon Primavera: sharon.primavera@philembassy.org.nz

English:

Are you a Filipino new to New Zealand? Here are the support groups that you can contact:


#FilCom #list #IngatKabayan