Republic of the Philippines

EMBASSY OF THE PHILIPPINES WELLINGTON, NEW ZEALAND
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington, New Zealand 6011

Overseas Voting


MAGPAREHISTRO NA AT BUMOTO!

Registration Deadline: 30 SEPTEMBER 2024 (Monday)

Registration for Overseas Voting for the 2025 National Elections is ongoing.
You may visit the Philippine Embassy in Wellington
50 Hobson Street, Thorndon, Wellington
or email us, ov.wellington@philembassy....

Read More...OV REGISTRATION NA!
2025 NATIONAL ELECTIONS

PATULOY NATING PATATAGIN ANG ATING DEMOKRASYA.
KARAPATAN AT TUNGKULIN NATIN ITO.

MAGPAREHISTRO NA AT BUMOTO!

OVERSEAS VOTING REGISTRATION
9 DISYEMBRE 2022 – 30 SETYEMBRE 2024

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa pinakamalapit na Phil...

Read More...